Friday, 27 May 2016 

Berkuatkuasa 1 September 2014, pembayaran ses bagi pengeluaran minyak sawit mentah hendaklah menggunakan Virtual Akaun CIMB Bank Berhad. Pembayaran ses suku tahun dan ses bulanan hendaklah dilakukan secara berasingan berdasarkan Virtual Akaun yang telah diberikan melalui surat. Dokumen bayaran dan dokumen sokongan hendaklah difaxkan ke 03-89202008. Sebarang pertanyaan berkaitan Virtual Akaun, sila hubungi Seksyen Hasil MPOB, Pn Syaida  tel : 03-89201627/03-89201931


PENYATA BULANAN  
KILANG BUAH PENYATA BULANAN KILANG BUAH - MPOB (EL) MF 4
KILANG PENAPIS PENYATA BULANAN KILANG PENAPIS - MPOB (EL) RF 4
KILANG ISIRONG PENYATA BULANAN KILANG ISIRONG - MPOB (EL) CF 4
KILANG OLEOKIMIA PENYATA BULANAN KILANG OLEOKIMIA - MPOB (EL) CM 4
PUSAT SIMPANAN PENYATA BULANAN PUSAT SIMPANAN - MPOB (EL) KS 4
BIODIESEL PENYATA BULANAN KILANG BIODIESEL
   
MPOB (EL) MF 4A - QC/MF/1 PENYATA BULANAN MUTU MINYAK SAWIT DAN ISIRONG SAWIT - MPOB (EL) MF 4A
Tel : 03-7802 2957 (Tn Haji Abdullah Hashim) dan 03-7802 2978 (En Muhammad Wira Mustafar Kamal)
   
STOK MINGGUAN  
KILANG BUAH MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI KILANG BUAH
KILANG PENAPIS MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI KILANG PENAPIS
KILANG OLEOKIMIA DAN BIODIESEL MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI KILANG OLEOKIMIA DAN BIODIESEL
PUSAT SIMPANAN MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI PUSAT SIMPANAN
   
   
PRODUK SAWIT SENARAI KOD DAN NAMA PRODUK SAWIT
NEGARA SENARAI KOD DAN NAMA NEGARA
PANDUAN WEB PANDUAN MENGGUNAKAN WEB E-KILANG

PENGUMUMAN

Berkuatkuasa 1 September 2014, pembayaran ses bagi pengeluaran minyak sawit mentah hendaklah menggunakan Virtual Akaun CIMB Bank Berhad. Pembayaran ses suku tahun dan ses bulanan hendaklah dilakukan secara berasingan berdasarkan Virtual Akaun yang telah diberikan melalui surat. Dokumen bayaran dan dokumen sokongan hendaklah difaxkan ke 03-89202008. Sebarang pertanyaan berkaitan Virtual Akaun, sila hubungi Seksyen Hasil MPOB, Pn Syaida  tel : 03-89201627/03-89201931

Sebarang pertanyaan sila hubungi :
Penyata PL 9.1 (Pindaan 3) / MF 4 - Tel 03-78022865 (Pn. Nor Baayah), 03-78022914 (Cik Rosemaiza) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Penyata PL 10.1 (Pindaan 3) / RF  4 - Tel 03-78022917 (Pn. Faizah) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Penyata PL 10.4 (Pindaan 3) / CM 4 - Tel 03-78022917 (Pn. Faizah) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Penyata PL 10.2 (Pindaan 3) / CF 4 - Tel 03-78022990 (En. Rahman) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Penyata PL 11.1 (Pindaan 3) / KS 4 - Tel 03-78022990 (En.Rahman) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Untuk muat turun borang pembayaran ses Klik sini
Sebagai salah satu langkah menggalakkan perkembangan penjanaan tenaga diperbaharui biogas dari efluen kilang sawit, MPOB dibawah program kerajaan National Key Economics Area (NKEA) untuk Industri Sawit, telah mengambil inisiatif untuk memberi maklumat berkaitan pelaksanaan penjanaan tenaga biogas. Sila rujuk lampiran iniNATIONAL KEY ECONOMIC AREAS (NKEA), NATIONAL BIOGAS IMPLEMENTATION (EPP5):BIOGAS CAPTURE AND CDM PROJECT IMPLEMENTATION
Berkuatkuasa 1 Mac 2009, kadar ses minyak sawit mentah adalah dipinda daripada RM 4.00 kepada RM 2.00 bagi setiap tan metrik. Sila rujuk Pekeliling Penguatkuasaan (Penguatkuasa) MPOB 01/2009 [Pk (EF) MPOB 01/2009]. Klik sini1
PERINGATAN
Adalah menjadi kesalahan dibawah syarat-syarat dan sekatan lesen yang terkandung di bawah Peraturan 21(1), Peraturan-peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia(Pelesenan) 2005, jika gagal/lewat menyerahkan Penyata Bulanan tidak lewat dari 7hb. bagi bulan berikutnya dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda.

Copyright @ 2003 - 2016   Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

PENAFIAN :

Kerajaan Malaysia dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini .Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB).

Last Updated : 26 August 2014
Best viewed using Firefox/IE at 1024 x 768 px
Developed by TMK/MPOB, 2003