Sunday, Aug 31 2014

 

MAKLUMAT MINGGUAN KILANG BUAH

Nombor Lesen
Password
 

PENGUMUMAN

BERSEMPENA DENGAN CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA, TUAN DIINGATKAN AGAR MENGHANTAR PENYATA BULANAN BAGI BULAN SEPTEMBER 2014 SEBELUM ATAU SELEWAT-LEWATNYA PADA 07 OKTOBER 2014

Berkuatkuasa 1 Januari 2011, pembayaran ses bagi pengeluaran minyak sawit mentah hendaklah menggunakan Akaun Semasa Islamik Malayan Banking Berhad - Nombor Akaun 562021605843 bagi tujuan pembayaran ses di bawah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2000 dan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2001 ke atas pengeluaran minyak sawit mentah iaitu kategori kilang buah sawit (MF) dan kilang pelumat isirung sawit (CF). Sila rujuk surat pemberitahuan. Klik sini