Saturday, Apr 18 2015

 

MAKLUMAT MINGGUAN KILANG BUAH

Nombor Lesen
Password
 

PENGUMUMAN

PERINGATAN PENGHANTARAN PENYATA BULANAN BAGI BULAN APRIL 2015
Seperti yang tuan sedia maklum, cuti umum bagi Hari Pekerja akan jatuh pada 01 Mei 2015 (Jumaat) diikuti dengan cuti hujung minggu pada 02 Mei 2015 (Sabtu) dan 03 Mei 2015 (Ahad) serta cuti gantian Hari Wesak pada 04 Mei 2015 (Isnin). Sehubungan dengan itu, adalah diharap agar semua pemegang lesen MPOB membuat persediaan supaya penyata bulanan (yang telah disemak) dapat dihantar sebelum atau pada 07 Mei 2015 (Khamis).

Berkuatkuasa 1 Januari 2011, pembayaran ses bagi pengeluaran minyak sawit mentah hendaklah menggunakan Akaun Semasa Islamik Malayan Banking Berhad - Nombor Akaun 562021605843 bagi tujuan pembayaran ses di bawah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2000 dan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2001 ke atas pengeluaran minyak sawit mentah iaitu kategori kilang buah sawit (MF) dan kilang pelumat isirung sawit (CF). Sila rujuk surat pemberitahuan. Klik sini